Zásady ochrany osobných údajov
1. PREHĽAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecne

Nasledujúci text poskytuje jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

 

Zber údajov na našom webe:

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?
Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje o prevádzkovateľovi nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

 

Ako zhromažďujeme vaše údaje?
Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Mohli by to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Ostatné údaje zhromažďujú naše informačné systémy automaticky pri návšteve webovej stránky. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, ako napríklad internetový prehľadávač, operačný systém, ktorý používate, alebo čas, keď ste načítali stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky ihneď po vstupe na našu webovú stránku.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Vždy máte právo požadovať informácie o vašich uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účele ich zhromažďovania bezplatne. Máte tiež právo požiadať o jeho opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromia a údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou adresy uvedenej v právnom oznámení. Okrem toho máte právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán.

 

Nástroje na analýzu a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky môžu byť vykonané štatistické analýzy vášho správania pri prehliadaní stránok. Toto sa deje predovšetkým pomocou cookies a analytiky. Analýza vášho správania pri prehliadaní je zvyčajne anonymná, t.j. na základe týchto údajov vás nebudeme môcť identifikovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť použitím určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov. Proti tejto analýze môžete namietať. Nižšie vás informujeme o tom, ako uplatniť svoje možnosti v tomto ohľade.

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POVINNÉ INFORMÁCIE

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky (FISHSTONE – Karsten Jaszkowiak) berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými a v súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak používate túto webovú stránku, zhromaždia sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľujú tiež, ako a na aký účel sa tak stane. Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

 

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

FISHSTONE – Karsten Jaszkowiak

c/o soulproducts GmbH

Volkmarstr. 1–7

12099 Berlin

Telefón: +49.(0)177.977 71 45

E-Mail: hello[at]fishstone.de

Zodpovedná osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

 

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba s výslovným súhlasom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Postačuje neformálny e-mail s touto požiadavkou. Údaje spracované predtým, ako dostaneme vašu žiadosť, sa môžu stále spracovávať v súlade so zákonom.

 

Právo podávať sťažnosti regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom. Príslušným regulačným orgánom pre záležitosti týkajúce sa právnych predpisov o ochrane údajov je úradník pre ochranu údajov v Spolkovej republike Nemecko, v ktorom má spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo preniesť automaticky spracované údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, na seba alebo tretiu stranu v štandardnom strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, uskutoční sa to len v rozsahu, ktorý je technicky uskutočniteľný.

 

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad v prípade otázok, ktoré ste nám zaslali ako prevádzkovatelia stránok. Šifrované pripojenie môžete zistiť v riadku adresy prehliadača, keď sa zmení z „http: //“ na „https: //“ a na paneli s adresou v prehliadači sa zobrazí ikona zámku. Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odovzdáte, nemôžu tretie strany prečítať.

 

Informácie, blokovanie, vymazanie

V súlade so zákonom máte právo na bezplatné poskytnutie akýchkoľvek informácií o akýchkoľvek vašich osobných údajoch, ktoré sa uchovávajú, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účele, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v našom právnom oznámení.

 

Nesúhlas so zasielaním propagačných e-mailov

Použitie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami právnych upozornení na webovej stránke, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré sa výslovne nevyžadujú, je zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.

3. ZBER ÚDAJOV NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookies. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies pomáhajú vylepšiť naše webové stránky, sú užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a v prehliadači. Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú tzv. relačné cookies. Po ich návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookies zostanú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve webu. Prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies, aby ste sa v jednotlivých prípadoch mohli rozhodnúť, či cookies prijmete alebo odmietnete. Prehliadač môže byť tiež nakonfigurovaný tak, aby automaticky prijal cookies za určitých podmienok alebo ich vždy odmietol, alebo aby automaticky vymazal cookies pri zatváraní prehliadača. Zakázanie cookies môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky. Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sa ukladajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ukladanie cookies, aby zabezpečil optimalizovanú službu poskytovanú bez technických chýb. Ak sú uložené aj iné súbory cookies (napríklad súbory, ktoré sa používajú na analýzu vášho správania pri surfovaní), bude sa s nimi zaobchádzať osobitne v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

Súbory denníka servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela do „protokolových súborov servera“. Sú to tieto:

• Typ prehliadača a verzia prehliadača
• Použitý operačný systém
• URL sprostredkovateľa
• Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
• Čas požiadavky servera
• IP adresa Tieto údaje sa nebudú kombinovať s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 1 písm. f) GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na splnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje vložené do formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete, aby sme zodpovedali vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Preto všetky údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, spracujeme iba s vašim súhlasom podľa čl. 6 (1) (a) GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálny e-mail s touto požiadavkou. Údaje spracované predtým, ako dostaneme vašu žiadosť, sa môžu stále spracovávať v súlade so zákonom. Údaje, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, si uchováme, kým nepožiadate o ich vymazanie, nezrušíte svoj súhlas s ich uložením alebo účel ich uloženia prestane platiť (napr. po splnení vašej požiadavky). Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne záväzné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných období uchovávania údajov.

 

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvách)

Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje, iba ak je to potrebné na nadviazanie alebo úpravu právnych vzťahov s nami (kmeňové údaje). Deje sa tak na základe čl. 1 písm. b) GDPR, ktorý umožňuje spracovaniu údajov splniť zmluvu alebo vykonať predbežné opatrenia. Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje pri používaní našich internetových stránok (užívateľských údajov), pokiaľ je to potrebné na umožnenie alebo zaúčtovanie poplatkov za používanie služby používateľovi. Zhromaždené údaje o zákazníkoch sa vymažú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

4. SOCIÁLNE MÉDIÁ

Instagram

Naša webová stránka obsahuje funkcie služby Instagram. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu Instagram, môžete kliknutím na tlačidlo Instagram prepojiť obsah našich stránok s profilom Instagram. To znamená, že Instagram môže priradiť návštevy našich stránok k vášmu užívateľskému účtu. Ako poskytovateľ tejto webovej stránky výslovne upozorňujeme, že nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Instagram. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na Instagrame: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. ANALYTICKÉ NÁSTROJE A REKLAMA

Google Analytics

Tento web používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa tzv. „Cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať, ako webové stránky používate. Informácie generované súborom cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, na ktorom sa ukladajú. Súbory cookies nástroja Google Analytics sa ukladajú na základe čl. 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku a svoju reklamu.

 

Čas uchovávania

Údaje uchovávame prostredníctvom služby Google Analytics po dobu 14 mesiacov. Po obnovení aktivity na našej stránke sa údaje neobnovia.

 

Anonymizácia IP

Na tomto webe sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Spoločnosť Google v rámci Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti vašu IP adresu pred jej odoslaním do Spojených štátov amerických. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA odosiela celá IP adresa a skracuje až tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej stránky a používania internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi, ktoré vlastní spoločnosť Google.

Doplnok prehliadača

Tomuto uloženiu súborov cookies môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceli by sme však zdôrazniť, že by to mohlo znamenať, že nebudete môcť využívať úplnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť prenosu údajov generovaných súbormi cookies o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) na spoločnosť Google a ich spracovaniu spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

 

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Zhromažďovaniu údajov pomocou nástroja Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa zrušenie súborov cookies aby sa zabránilo zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky:Vypnúť službu Google Analytics.

Viac informácií o tom, ako Google Analytics spracováva údaje o používateľoch, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

 

Spracovanie externe zadávaných údajov

Uzatvorili sme zmluvu so spoločnosťou Google o outsourcingu spracovania údajov a pri používaní služby Google Analytics plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

6. PLUGINY A NÁSTROJE

YouTube

Naše webové stránky používajú pluginy z YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom týchto stránok je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok s pluginom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Na základe toho je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. Služba YouTube slúži na to, aby nám pomohla zaujať našu webovú stránku. To predstavuje oprávnený záujem podľa čl. 6 (1) (f) GDPR. Ďalšie informácie o narábaní s údajmi užívateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby YouTube na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo

Naša webová stránka využíva funkcie, ktoré poskytuje video portál Vimeo. Túto službu poskytuje spoločnosť Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok s pluginom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. Týmto spôsobom je server Vimeo informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Okrem toho Vimeo obdrží vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do služby Vimeo pri návšteve našej webovej stránky alebo nemáte účet Vimeo. Informácie sa prenášajú na server Vimeo v USA, kde sú uložené. Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, služba Vimeo vám umožňuje priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu Vimeo. Viac informácií o tom, ako sa narába s užívateľskými údajmi, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo na adrese https://vimeo.com/privacy.

Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ak chcete používať funkcie Máp Google, musíte uložiť svoju IP adresu. Tieto informácie spoločnosť Google zvyčajne odosiela a ukladá na serveroch v USA. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov. Používanie Máp Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a zjednodušenia vyhľadania miest, ktoré na webe špecifikujeme. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádzať s údajmi používateľov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Google: https://www.https://policies.google.com/?hl=sk.