Právne oznámenie

Informácie poskytované podľa § 5

FISHSTONE – Karsten Jaszkowiak

c/o soulproducts GmbH

Volkmarstr. 1–7

12099 Berlin

 

Konateľ:

Karsten Jaszkowiak

 

Kontakt:

Telefon: +49.(0)177.977 71 45

E-Mail: hello@fishstone.de

www.fishstone.de

DPH:

Daňové identifikačné číslo podľa § 27 a Nemecký zákon o dani z pridanej hodnoty: DE31 9609 275

 

Zodpovedný za obsah podľa § 55, ods. 2 Nemecká spolková dohoda o vysielaní (RstV):

Karsten Jaszkowiak

 

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Náš e-mail nájdete v tiráži vo vrchnej časti.
Nie sme uzrozumení ani povinní zúčastniť sa na konaní o urovnávaní sporov pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovatelia služieb zodpovedáme za vlastný obsah týchto webových stránok v súlade s § 7, odsek 1 Zákona o telemédiách (TMG). Podľa § 2 ods. 8 až 10 Zákona o telemédiách (TMG), poskytovatelia služieb nie sú povinní neustále monitorovať predložené alebo uložené informácie ani hľadať dôkazy, ktoré naznačujú nezákonné činnosti. Zákonné povinnosti týkajúce sa odstránenia informácií alebo blokovania ich použitia zostávajú nezmenené. V takom prípade je zodpovednosť možné vyviesť len pre čas, keď nejaké konkrétne porušenie zákona vyjde na známosť. Nezákonný obsah bude odstránený okamžite, ako sa o ňom dozvieme.

 

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán. Nemáme žiadny vplyv na obsah týchto webových stránok, preto nemôžeme ručiť za ich obsah. Poskytovatelia alebo správcovia prepojených webových stránok sú vždy zodpovední za svoj vlastný obsah. V čase vytvorenia odkazu boli prepojené webové stránky skontrolované z hľadiska možného porušenia zákona. V čase prepojenia sa nezistil nezákonný obsah. Trvalé sledovanie obsahu prepojených webových stránok nemožno uložiť bez primeraných náznakov, že došlo k porušeniu zákona. Nelegálne odkazy budú okamžite odstránené v čase, keď sa o nich dozvieme

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Reprodukcia, spracovanie, distribúcia, ako aj použitie akéhokoľvek druhu mimo rozsahu autorského zákona vyžadujú písomné povolenie autora alebo pôvodcu. Stiahnutia a kópie týchto webových stránok sú povolené iba na súkromné použitie. Komerčné použitie nášho obsahu bez súhlasu pôvodcu je zakázané. Autorské práva tretích strán sú rešpektované, pokiaľ obsah týchto webových stránok nepochádza od poskytovateľa. Príspevky tretích strán na tejto stránke sú označené ako také. Ak však zistíte akékoľvek porušenie autorských práv, informujte nás o tom. Po upozornení tento obsah okamžite odstránime.

Zdroj: e-recht24.de