ÚVOD K OLOVU V RYBOLOVE

V tejto chvíli by sme chceli objasniť niekoľko vecí. Rybolov má dlhoročnú tradíciu s mnohými osvedčenými a vyskúšanými technikami. Až doteraz bolo základným prvkom rekreačného rybolovu olovo. Nie sme tu na to, aby sme maľovali čerta na stenu a nechceme nikoho odsudzovať – veď predsa v minulosti sme sami úspešne lovili s olovenými závažiami – ale aj vodovodné potrubia sa dlho vyrábali z olova, až kým neboli zistené nebezpečenstvá, ktoré olovo so sebou prináša.

Zdravie našich rýb, ich vôd a prírody by vo všeobecnosti malo byť pre nás rybárov najdôležitejšie, pretože sme s nimi pri vykonávaní našej vášne v priamom kontakte. Vďaka produktom od FISHSTONE teraz existujú jednoduché, funkčné a úspešné alternatívy k rybolovu s olovom. Spustime spoločne nové hnutie v rybárskom svete. Naša inovácia ponúka praktickú, integrovanú a flexibilnú alternatívu k oloveným závažiam.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, pripravili sme pre vás na tejto stránke niekoľko našich poznatkov ohľadom našej práce.

OLOVO A RYBOLOV – FAKTY A ČÍSLA

Rybári sú zodpovední za množstvo olova v našich vodách. Dánsko je priekopníkom v dokumentácii toho, koľko olova sa v skutočnosti ukladá vo vodných plochách. Dánsko predložilo podrobnú správu o tom, že rybári v dánskych vodách každý rok zanechali odhadom 97 až 107 ton olova pred zákazom jeho používania. Údaje za jednotlivé krajiny EÚ sa značne líšia. Výskum naznačuje nepotvrdené hodnoty 660 t ročne pre Nemecko a až 1 000 ton ročne pre Poľsko. Odhaduje sa, že celkové množstvo olova uloženého na vodných cestách EÚ prostredníctvom rybolovu je 2 000 až 6 000 ton ročne.

Určite by sa nemalo zanedbávať najmä množstvo olova používaného rybármi, naopak, malo by sa s ním zaobchádzať zodpovedne. Vyžaduje sa všestranná, flexibilná a udržateľná náhrada za olovené závažia, aby sme chránili naše vody, prírodu a nakoniec aj našu rybársku vášeň.

OLOVO AKO MATERIÁL

Olovo je toxický ťažký kov a patrí do skupiny 33 nebezpečných, prioritných materiálov uznaných EÚ. Olovo je biologický akumulátor s dlhým biologickým rozkladom. Zjednodušene povedané, to znamená, že olovené častice a oxidy sa neustále hromadia v každej živej forme a nie sú biologicky odbúrateľné v životnom prostredí.

DÔSLEDKY RYBOLOVU S OLOVOM

Olovo sa vo vode nerozpúšťa ľahko. Za určitých podmienok sa však rozpúšťanie alebo erodovanie olovených častíc môže uľahčiť. Kyslá voda alebo iné chemické procesy sú jednou z takýchto prípadov. Neustála erózia olova vo vode uvoľňuje častice olova, ktoré sa nakoniec dostanú do živých tvorov a nakoniec do celého potravinového reťazca. Aj keď niektoré olovené závažia majú na sebe ochranný povlak, neplatí to pre všetky závažia na trhu a dokonca aj tie závažia, ktoré spomínaný povlak majú, môžu byť podmienkami prostredia narušené, čím sa olovo uvoľní do vody.

Výsledkom je, že najmenší organizmus nahromadí olovo vo svojom tele. Vo všeobecnosti sú tieto organizmy v spodnej časti potravinového reťazca pre väčšinu žijúcich tvorov. Týmto spôsobom sa olovo hromadí v tele rýb, ktoré potom konzumujeme. Jedovaté vlastnosti olovnatých závaží stratených pri rybolove však ovplyvňujú nielen ľudí, ale aj iné zvieratá, najmä vtáky. Odhaduje sa, že pred zákazom určitých veľkostí olovených závaží vo Veľkej Británii v roku 1987 až približne 4 000 labutí zomrelo na otravu olovom po náhodnom požití týchto závaží.

V dôsledku toho bola otrava olovom najčastejšou príčinou smrti labute vo Veľkej Británii. Toto je iba jeden z príkladov dôsledkov používania olova v rybolove. V dôsledku toho je celý potravinový reťazec ovplyvnený kvalitou vôd. Absorbované olovo sa hromadí v našich telách a trvalo ho otravuje. Olovo je z dlhodobého hľadiska škodlivé pre naše vody, biosféru a v konečnom dôsledku aj pre celý potravinový reťazec.

Z ekologického hľadiska je rovnako ťažba až do 6000 t olova ročne záťažou pre životné prostredie. Ťažba tejto suroviny je obmedzená. Vyžaduje si to veľké množstvo mechanizácie a energie, ako aj tavenie a vyliatie miliónov malých olovených závaží. Počas ťažobného a výrobného procesu je životné prostredie ďalej zaťažené veľkým množstvom produkovaného CO2 a odpadovej vody kontaminovanej ťažkými kovmi.

OLOVO V RYBOLOVE A LEGISLATÍVA

Právne predpisy v mnohých krajinách tiež začínajú reflektovať nebezpečné účinky olova v rybolove. V súčasnosti je Dánsko jedinou krajinou s komplexným zákazom dovozu a predaja olovených závaží pre rybolov. Iné krajiny ako Kanada a Veľká Británia zaviedli zákazy týkajúce sa konkrétnych tried olovených závaží (napríklad olovených závaží do 50 g). V EÚ bol diskutovaný návrh na celoplošný zákaz všetkých rybárskych potrieb používajúcich olovo, ale bol zamietnutý. Podľa nariadenia Nemecka o povrchových vodách je stanovené, že prioritné látky (vrátane olova) sa už nesmú dostať do nemeckých vôd od roku 2021. Vzhľadom na množstvo olova, ktoré sa každoročne dostáva do vodných tokov rybármi, je len otázkou času, kedy to právne predpisy začnú upravovať, najmä ak už existujú aj praktické alternatívy.

100% BEZ OLOVA

ALTERNATÍVA K RYBOLOVU S OLOVOM OD FISHSTONE

Výrobky Fishstone sa vyrábajú výlučne z udržateľných zdrojov. Naším cieľom je pri výrobe našich výrobkov primárne používať biologicky rozložiteľné, udržateľné materiály, aby sme znížili aj množstvo plastov, ktoré končia v našich vodných tokoch. Namiesto použitia olovených závaží sa používajú prírodné kamene, ktoré nevyžadujú výrobu a sú prirodzene dostupné vo veľkých množstvách.

Nemáme v úmysle príliš zveličovať alebo dramatizovať účinky olovených závaží. Chceme iba upozorniť na vplyv, ktoré majú na naše vodné plochy, potravinový reťazec a zdravie. Okrem ekologických aspektov máme vysoké požiadavky na náš dizajn a výrobu, aby sme vyvinuli spoľahlivé, univerzálne a cenovo dostupné alternatívy. Vysoko kvalitné rybárske potreby bez použitia olova sú tiež našou najvyššou prioritou! Rozhodnúť sa musíte vy sami. Budeme samozrejme veľmi radi, ak sa k nám pridáte.